Mastra IL

Forsikring

Forsikring

Mastra IL er tilsluttet Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Medlemmer i klubber tilsluttet NGTF er kollektivt forsikret med en ulykkesskadeforsikring.
Mer info på NGTF sine nettsider

NB! Forsikringen omfatter kun medlemmer som har betalt medlemskontingent og aktivitetsgebyr, og det er derfor viktig at denne blir betalt innen fristen.
Er ikke medlemskontigent og aktivitetsgebyr betalt kan dessverre ikke utøver delta på trening.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift